Η ώρα είναι:

News

17.4.11

Στο ΣτΕ η διαδικασία της «πρότυπης δίκης».


Για πρώτη φορά ξεκινάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η διαδικασία της «πρότυπης δίκης», που θα ασχοληθεί με τη νέα ρύθμιση του νόμου 3900/2010, με την οποία επήλθε τροποποίηση στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.Ειδικότερα, με το άρθρο 24 του νόμου 3900/2010 προστέθηκε μία νέα διάταξη στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που αναφέρει ότι για όλες τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις (διαφορές), που είναι εκκρεμείς στη Δικαιοσύνη, ή εισάγονται για πρώτη φορά στα δικαστήρια, το παράβολο της προσφυγής, της έφεσης και της αντέφεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της διαφοράς και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο. Πριν τη νέα ρύθμιση (άρθρο 24 Ν. 3900/2010) το παράβολο ανερχόταν σε 4,4 ευρώ.
ΠΗΓΗ-pathfinder.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΑΙΡΟΣ