Η ώρα είναι:

News

11.4.11

Βάζουν στο «παιχνίδι» τον ΟΠΑΠ .


Στον ΟΠΑΠ προσανατολίζεται τώρα, σύµφωνα µε πληροφορίες, να παραχωρήσει ηκυβέρνηση το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των αδειών για τα «φρουτάκια», µετά τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν µε έντονο τρόπο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατά τησυζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου στον Κοινοβουλευτικό Τοµέα Εργασίας την περασµένη Πέµπτη.Τα «φρουτάκια» ήταν το επίµαχο σηµείο του νοµοσχεδίου για τη «ρύθµιση της αγοράς παιγνίων». Ενός νοµοσχεδίου που έχει συµφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνηµονίου, µεστόχο την είσπραξη 700 εκατ. ευρώ εντός του 2011. Το ίδιο νοµοσχέδιο νοµιµοποιεί επίσης τα «τεχνικά», καθαρά ψυχαγωγικά παιχνίδια, τα οποία ήταν ώς τώρα παράνοµα, µε αποτέλεσµα να έχει καταδικαστεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και να πληρώνει πρόστιµο 31.536 ευρώ τη µέρα. Ακόµη, προβλέπει ρυθµίσεις για το διαδικτυακό στοίχηµα.
ΠΗΓΗ-ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΑΙΡΟΣ